Dykker- og pilotmedicinske undersøgelser
Mange års erfaring i dykkermedicin

I kraft af vores erfarne dykkerlæger er vores klinik optimalt udstyret til at udføre undersøgelser af dykkerduelighed, at behandle akutte dykkerulykker og udføre undersøgelse af pilotduelighed- i den del af kroppen, der vedrører øre-, næse-, halsområdet.

Sönke Asmuss og Dr. Christoph Rehkamp er erfarne dykkerlæger. Begge afsluttede deres dykkermedicinske uddannelse på Marinens skibsfartsmedicinske institut i Kiel og blev under deres karriere udpeget til at varetager dykkermedicinske opgaver i minedykker- og kampsvømmerkompagniet hht. eskadrerne i den tyske marine. Undervisning i dykkermedicin hørte også til deres opgaveområde.