Man kan faktisk gøre noget mod snorken …

Alle mennesker snorker en gang i mellem. Når man bliver ældre, stiger sandsynligheden for at snorke. Dette kan blive et problem – ikke blot for andre mennesker. Hvis der opstår åndedrætssvigt, kan det ikke udelukkes, at den snorkende får helbredsmæssige gener.

Ambulant snorkediagnostik i søvnlaboratoriet eller i eget hjem

Allerede under samtalen med lægen konstateres årsager til snorken. En grundig mikroskopisk og endoskopisk ØNH-undersøgelse tjener til at bestemme den individuelle anatomi i de øvre luftveje. For at finde ud af hvor snorkelydene helt nøjagtig opstår i den øvre luftvejsregion, kan vi udføre en ambulant snorkelokaliseringsdiagnostik. Et særligt udviklet apparat med henblik herpå er apneagrafen, hvormed åndedrætssvigt, sammensnøringer og øget åndedrætsarbejde kan bestemmes i løbet af natten i søvnlaboratoriet eller i eget hjem.

Med minimal-invasive metoder kan vi i dag behandle snorken med særdeles gode resultater, hvis der fx konstateres en forsnævring af de øvre luftveje eller et forstørret eller slapt ganesejl. Laser- eller radiofrekvensteknikker gør det muligt at udføre næsten smertefrie ambulante indgreb.

Med radiofrekvensmetoden formindskes de berørte områder i næse- og svælgrummet ved hjælp af en sonde – på mindre en fem minutter. Allerede to til tre dage efter er det lettere at trække vejret gennem næsen. Hvis der er behov for det, kan behandlingen gentages.