Terapi og omfattende diagnostik ved svimmelhed

Svimmelhedssygdomme er ubehagelige for dem, der lider af det, og er hyppigt forbundet med en forringelse af livskvaliteten. Disse forstyrrelser i ligevægtssansen er ikke en selvstændig sygdom men ofte et symptom på forskellige grundsygdomme. Der skjuler sig ofte neurologiske sygdomsbilleder bag ved akutte svimmelhedsanfald.

Vi har sat os det mål at opnå vedvarende forbedringer hos de berørte, idet vi udfører en omfattende diagnostik og individuelle terapier.

  • Husk at tage dine hidtidige undersøgelsesdokumentationer med ved første konsultation, så vi kan overtage eksisterende røntgenbilleder m.m.
  • Vi har udfærdiget standardiserede spørgeskemaer, som du udfylder inden konsultationen, så vi kan danne os et overblik over svimmelhedens omfang.
  • I tilslutning dertil udarbejder vi en udførlig diagnose på grundlag af evalueringen af spørgeskemaerne, sygdomsbilledet og ØNH-undersøgelsen.
  • Vi taler med dig om, hvilke undersøgelser ved hjælp af medicinsk udstyr der er påkrævet i dit tilfælde. Deriblandt fx audiologiske og otoneurologiske test.

Mobil posturografi ved individuel faldrisiko

Mobil posturografi er også en vigtig del af vores undersøgelser. Dette moderne diagnoseapparat registrerer din krops svajninger og beregner din individueller faldrisiko med en speciel software.

Derefter tilpasser vi terapiplanen efter din situation. Med henblik herpå tages der højde for følgende:

  • Neurofeedbacktraining (sygegymnastik for at optræne ligevægtsorganet)
  • Dizzy Fix-øvelser
  • Medicin

Hvis tillægsundersøgelser i andre speciallægeområder forekommer hensigtsmæssige, tager vi også hånd om det.